Условия и права за ползване на материали от letsadopt.net

Съдържанието на letsadopt.net e собственост на сдружение с нестопанска цел „Летс Адопт - България“, вписано в СГС, ф.д. № 538/2012.

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Можете да копирате, използвате, променяте и препубликувате съдържанието на letsadopt.net единствено след писмено съгласие от законен представител на СНЦ „Летс Адопт - България“. За да посикате такова съгласие, можете да се свържете с нас като изпратете имейл на bulgaria@letsadopt.net.